Fundusze Europejskie logo
rp-logo
EU logo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: ''Szybka Ścieżka'' dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów.

Wartość projektu: 8 370 437 zł
Dofinasowanie projektu z UE: 3 405 226,68 zł

Zapytanie ofertowe nr 01.02.N.2020

Zapytanie ofertowe nr 01/02/N/2020 w związku z realizacją projektu nr POIR 01.01.01-00-0818/18 pt.: „Zniesienie barier technologicznych w aspekcie wydajności wytwarzania wysokoprzetworzonej i niestandardowej sklejki do zastosowań specjalistycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej”.