I KLASA ze względu na wygląd powierzchni – drewno liściaste

Dopuszczalne wady*
Cecha Opis
Sęki szpilkowe 3 szt. /m2 do 3mm
Sęki zdrowe zrośnięte do średnicy jednostkowej 15mm ( suma średnic nie przekracza 30mm/m2), niewielkie pęknięcia sęków
Sęki zepsute i niezrośnięte oraz otwory po sękach do średnicy jednostkowej 6mm,jeżeli jest wypełniony i w liczbie do 2szt./m2
Pęknięcia otwarte mniejsze niż 1/10 długości płyty, do szerokości jednostkowej 3mm, w liczbie do 3szt./m szerokości płyty, jeżeli są dobrze wypełnione
Pęknięcia zamknięte dopuszcza się
Wady budowy drewna bardzo niewielkie
Przebarwienia nie powodujące niszczenie drewna nieznaczne zróżnicowanie barwy
Naprawy (łaty, kliny) 3 szt./m2 szczelnie wypełnione
Uszkodzenia krawędzi płyty do 2mm od krawędzi

II KLASA ze względu na wygląd powierzchni – drewno liściaste

Dopuszczalne wady*
Cecha Opis
Sęki szpilkowe dopuszcza się
Sęki zdrowe zrośnięte do średnicy jednostkowej 35mm, niewielkie pęknięcia sęków
Sęki zepsute i niezrośnięte oraz otwory po sękach do średnicy jednostkowej 5 mm ,jeżeli jest nie naprawiony, 10mm jeżeli jest wypełniony i w liczbie do 3szt./m2
Pęknięcia otwarte mniejsze niż 1/5 długości płyty, do szerokości jednostkowej 5 mm, w liczbie do 3szt./m szerokości płyty, jeżeli są dobrze wypełnione
Pęknięcia zamknięte dopuszcza się
Wady budowy drewna niewielkie
Przebarwienia nie powodujące niszczenie drewna nieznaczne zróżnicowanie barwy
Naprawy (łaty, kliny) 6 szt./m2
Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm od krawędzi
Zakorek do szerokości 5mm, jeżeli jest wypełniony poprawnie
Otwarte spoiny do szerokości 3mm, w liczbie 1szt./m szerokości płyty ze spoinami wypełnionymi jeżeli szerokość jest większa niż 1mm
Przebicia klejowe dopuszcza się niewielkie i sporadyczne
Wgłębienia, odciski i wybrzuszenia niewielkie
Zakładki w liczbie do 1 szt/m2 i do długości 100mm
Szorstkość niewielka

III KLASA ze względu na wygląd powierzchni – drewno liściaste

Dopuszczalne wady*
Cecha Opis
Sęki szpilkowe dopuszcza się
Sęki zdrowe zrośnięte do średnicy jednostkowej 50mm
Sęki zepsute i niezrośnięte oraz otwory po sękach do średnicy jednostkowej 40mm
Pęknięcia otwarte mniejsze niż 1/3długości płyty, do szerokości jednostkowej 20mm, w liczbie do 3szt./m szerokości płyty, jeżeli są nie naprawione, lub bez ograniczeń , gdy wszystkie są wypełnione
Pęknięcia zamknięte dopuszcza się
Wady budowy drewna dopuszcza się
Przebarwienia nie powodujące niszczenie drewna dopuszcza się
Naprawy (łaty, kliny) bez ograniczeń
Uszkodzenia krawędzi płyty do 5 mm od krawędzi
Zakorek do szerokości 25mm,
Otwarte spoiny do szerokości 5mm, w liczbie 2szt./m szerokości płyty ze spoinami niewypełnionymi
Przebicia klejowe dopuszcza się do 5% powierzchni płyty
Przeszlifowania dopuszcza się do 1% powierzchni płyty
Wgłębienia, odciski i wybrzuszenia dopuszcza się
Zakładki w liczbie do 2 szt/m2
Szorstkość dopuszcza

IV KLASA ze względu na wygląd powierzchni – drewno liściaste

Dopuszczalne wady*
Cecha Opis
Sęki szpilkowe dopuszcza się
Sęki zdrowe zrośnięte dopuszcza się
Sęki zepsute i niezrośnięte oraz otwory po sękach dopuszcza się
Pęknięcia otwarte dopuszcza się
Pęknięcia zamknięte dopuszcza się
Wady budowy drewna dopuszcza się
Przebarwienia nie powodujące niszczenie drewna dopuszcza się
Naprawy (łaty, kliny) bez ograniczeń
Uszkodzenia krawędzi płyty dopuszcza się
Zakorek dopuszcza się
Otwarte spoiny dopuszcza się
Przebicia klejowe dopuszcza się
Przeszlifowania dopuszcza się
Wgłębienia, odciski i wybrzuszenia dopuszcza się
Zakładki dopuszcza się
Szorstkość dopuszcza się

* Wady najczęściej występujące, inne patrz szczegółowy opis w normach EN 635 -1-2-3