Praca

Praca w Biaform SA

Dołącz do naszego zespołu
Pracownik do kontroli jakości sklejki
Kontrola Jakości
Elektroautomatyk
Techniczne Utrzymanie Ruchu
Mechanik działu utrzymania ruchu
Techniczne Utrzymanie Ruchu
Tokarz
Techniczne Utrzymanie Ruchu
Elektryk
Techniczne Utrzymanie Ruchu
Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu
Nadzór TUR
Specjalista ds. handlu zagranicznego z biegłą znajomością języka niemieckiego lub angielskiego
Handel
Operator suwnicy sterowanej z kabiny
Produkcja
Kierowca wózka/pracownik produkcji drzewnej
Produkcja
Operator maszyn produkcyjnych
Produkcja
Pracownik produkcji drzewnej (praca dla kobiet i mężczyzn)
Produkcja
Operator ładowarki
Magazyn Surowca

Formularz zgłoszeniowy

Wyślij swoje CV na wybrane stanowisko

  Twoje CV (wymagane)

  Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

  informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata są Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych oraz Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy w Zakładach Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz a) przez 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego – dla celu określonego w pkt 2 lit. a, b) przez 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych – dla celu określonego w pkt 2 lit. b.
  4. Kandydatowi przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  5. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

  Masz pytania?

  Zadzwoń lub napisz. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

  Menu