Przechowywanie sklejek

Ogólne warunki przechowywania sklejek

Jak bezpiecznie przechowywać sklejki
  • Sklejka powinna być przechowywana w zadaszonym pomieszczeniu, które chroni ją przed działaniem wody, wilgoci oraz dużymi zmianami temperatury.
  • Sklejka powinna być składowana w pozycji poziomej, na podkładkach o wymiarach zbliżonych do wymiarów arkuszy sklejki, a odległość miedzy legarami nie powinna przekraczać 50-90 cm w zależności od grubości płyt.
  • Przy piętrowaniu pakietów sklejki należy zwrócić szczególną uwagę, by legary leżały jedne nad drugimi, tworząc linię prostą.
  • Sklejkę należy odizolować od podłoża, a odległość między spodem pakietu a podłogą nie powinna być mniejsza niż 8cm.
  • Należy odizolować sklejkę od ścian, aby zapewnić optymalną cyrkulacje powietrza.
  • Nie należy stawiać sklejki w pozycji pionowej, opartej np. o ściany, gdyż może to doprowadzić do jej zwichrowacenia.
przechowywanie sklejek

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Menu