Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki

Właściwości fizyko-mechaniczne sklejki

Właściwości Wartość Uwagi Badanie zgodne z normą
Wilgotność 3-10% PN-EN 322
Gęstość 550-800 kg/m3 PN-EN 323
Budowa Grubość nominalna (t) [mm] Ilość warstw Przykładowa budowa
4 3 I-I Standardowa grubość forniru 1,5 mm (w zależności od grubości sklejki używane są też forniry 2,0mm i 2,5mm)
6 5 I-I-I
9 7 I-I-I-I
12 9 I-I-I-I-I
15 11 I-I-I-I-I-I
18 13 I-I-I-I-I-I-I
21 15 I-I-I-I-I-I-I-I
24 17 I-I-I-I-I-I-I-I-I
27 19 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I
30 21 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I
35 25 I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I
Tolerancja długości oraz szerokości płyty ± 3,5 mm PN-EN 315
PN-EN 324-1
Wytrzymałość na zginanie Min 50 N/mm2 wzdłuż włókien Min 30 N/mm2 w poprzek włókien dla sklejek o grubości ≥9mm, budowa standardowa PN-EN 310
Właściwości Wartość Uwagi Badanie zgodne z normą
Tolerancja grubości Grubość nominalna (t) [mm] Nie szlifowane płyty Płyty po szlifowaniu PN-EN 315
PN-EN 324-1
Odchyłka grubości w ramach jednej płyty [mm] Odchyłki od nominalnej grubości [mm] Odchyłka grubości w ramach jednej płyty [mm] Odchyłki od nominalnej grubości [mm]

≤ 12
1 +(0,8+0,03t)
-(0,4+0,03t)
0,6 +(0,2+0,03t)
-(0,4+0,03t)
> 12
≤ 25
1,5
> 25
≤ 30
0,8 +(0,0+0,05t)
-(0,4+0,05t)
> 30 +(0,0+0,03t)
-(0,4+0,03t)

Dla płyt oszlifowanych

Grubość nominalna (t) [mm] 4 6 9 12 15 18 21 24 27 30 35
Tolerancja [mm] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,4 1,5 1,1
-0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 -1 -1,1 -1,8 -1,9 -1,5
Właściwości Wartość Uwagi Badanie zgodne z normą
Jakość klejenia Średnia wytrzymałość na ścinanie fv [N/mm2] Średni udział ścięcia w drewnie [%] PN-EN 314-2
0,2 ≤ fv < 0,4 ≥80
0,4 ≤ fv < 0,6 ≥60
0,6 ≤ fv < 1,0 ≥40
1,0 ≤ fv Brak wymagań
Klasa sklejenia Klasa 1 dla sklejek suchotrwałych (zastosowana żywica mocznikow-formaldehydowa)  PN-EN 314-2
Klasa 3 dla sklejek wodoodpornych (zastosowana żywica fenolowo-formaldehydowa)
Emisja formaldehydu Emisja  ≤ 3,5mg/m2h E 1 PN-EN 717-2

Podane właściwości fizyko-mechaniczne sklejek służą wyłącznie do celów poglądowych.

Masz pytania?

Zadzwoń lub napisz. Z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Menu