Obróbka hydrotermiczna

Drewno okrągłe w postaci kłód i dłużyc składowane jest w warnikach w środowisku wodnym, gdzie pod wpływem wody, wysokiej temperatury oraz czasu ulega uplastycznieniu. Następnie poddawane jest procesowi korowania, po którym dłużyce i kłody są manipulowane pod względem jakościowym i dzielone na wyrzynki (moduły drewna okrągłego o określonych długościach).

Wytwarzanie łuszczki mokrej

wytwarzanie łuszczki mokrej

Otrzymane wyrzynki skrawane są obwodowo. W wyniku tego procesu powstaje wstęga łuszczu mokrego o określonej grubości, która następnie jest dzielona na odpowiednie formaty niezbędne w dalszym procesie produkcyjnym. Grubość standardowego łuszczu wynosi 1,5 mm (w zależności od specyfiki zamówienia możliwe jest uzyskanie łuszczu o innej grubości).

Wytwarzanie łuszczki suchej

wytwarzanie łuszczki suchej

Arkusze łuszczki mokrej poddawane są procesowi suszenia w suszarce rolkowej. W wyniku tego procesu powstaje łuszczka sucha. Następnie jest ona sortowana (klasyfikacja jakościowa) , naprawiana (usunięciu miejsc wadliwych i umieszczeniu w tym miejscu wstawki bądź klina), a następnie spajana wzdłuż lub w poprzek włókien w większe formaty.

Prasowanie sklejek

prasowanie sklejek

Na tym etapie produkcyjnym odbywa się kompletowanie wsadów do pras (wsady – odpowiednio ułożone warstwy łuszczu z naniesionym na co drugi arkusz łuszczu klejem). O ilości warstw w wsadzie decyduje docelowa grubość sklejki. W wyniku działania wysokiej temperatury, ciśnienia oraz czasu dochodzi do utwardzenia spoiny klejowej między warstwami łuszczu i w ten sposób powstaje sklejka.

Formatyzowanie sklejek

formatyzowanie sklejek

Formatyzowanie polega one na nadaniu sklejce odpowiednich wymiarów liniowych podczas obróbki skrawania oraz podział dużych arkuszy na mniejsze formatki zgodnie z zamówieniem Klienta. Proces nadawaniu sklejce wymiarów liniowych odbywa się na nowoczesnych pilarkach pakietowych, które gwarantują dużą dokładność cięcia.

Szlifowanie sklejek

szlifowanie sklejek

Sklejka poddawana jest kalibracji w celu uzyskaniu jednakowej grubości na całej powierzchni oraz nadaniu jej wykończenia w postaci wygładzenia. Szlifowanie sklejki odbywa się na szlifierce 4-wałowej, gdzie pierwsze wały mają papier o granulacji 60, a drugie o granulacji 100.

Uszlachetnianie sklejki

uszlachetnianie sklejki

W zależności od rodzaju uszlachetnienia powierzchnie sklejki mogą być dodatkowe pokryte:
» folią, w wyniku naprasowania na szerokie płaszczyzny sklejki folii fenolowej lub melaminowej za pomocą nowoczesnej jednotaktowej linii do foliowania,
» lakierem, w wyniku nałożenia na szerokie płaszczyzny lakieru utwardzanego promieniami UV za pomocą linii lakierniczej,
» olejem, w wyniku nałożenia na szerokie płaszczyzny oleju mineralnego, zaś na krawędzie farby akrylowej bądź też oleju w zależności od oczekiwań Klienta,
» tworzywem sztucznym, w wyniku naprasowania na szerokie płaszczyzny sklejki tworzywa sztucznego o grubości do 1,6 mm

Sortowanie sklejki

sortowanie sklejki

Kontrola sklejki polegająca na klasyfikacji jakościowej wyrobu gotowego na podstawie wymagań normy lub/i Klienta. Obie strony sklejki są wizualnie oceniane przez pracowników kontroli ostatecznej wyrobów gotowych. Na tym etapie dokonywane są także finalne pomiary liniowe sklejki. Wyroby wadliwe są przeklasyfikowane i wyeliminowane z zamówienia Klienta.